FlySoft.pl
Zapytanie do pomocy technicznej

ZAPYTANIE DO DZIAŁU POMOCY TECHNICZNEJ

Pomoc techniczna jest udzielana zgodnie z Regulaminem świadczenia usług oraz zasadmi określonymi w Umowie Licencyjnej

Zgłoszenia niekompletne, przesłane z błędnymi danymi lub przesłane w przez firmy nie posiadające wykupionego aktywnego abonamentu uprawniającego do korzystania z aktualizacji i pomocy technicznej nie będą rozpatrywane.