FlySoft.pl
Zgłoszenie autoryzacyjne

AUTORYZACJA LICENCJI PROGRAMU

Przesłanie prawidłowego zgłoszenia autoryzacyjnego spowoduje aktywowanie licencji programu i przypisanie jej do podanego numeru NIP firmy. Późniejsza zmiana numeru NIP na inny niż podany obecnie w tym formularzu nie będzie możliwa - prosimy się więc upewnić, że podane dane są prawidłowe. Dane niezbędne do autoryzacji znajdują się w wiadomościach wysłanych po zakupie licencji oraz są wydrukowane w komentarzu na fakturze VAT. Autoryzacja licencji odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia usług. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane z błędnymi danymi nie będą rozpatrywane.