CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA PRZEŁOMIE ROKU W PROGRAMACH FAKTURUJĄCO-MAGAZYNOWYCH (wersje klasyczne BDE)
informacja dotyczy programów : FS-Faktura, FS-Magazyn, Fakturki.pl, Meritum, FakturaVAT.net


Jeśli praca w nowym roku będzie kontynuowana w dotychczasowym magazynie wykonujemy czynności opisane poniżej :

1) Zerujemy numerację dokumentów sprzedaży oraz dokumentów magazynowych w menu KONFIGURACJA/NUMERACJA DOKUMENTÓW cz.1 oraz cz.2 - tak aby liczniki wskazywały numer następnego wystawianego dokumentu : "1" - ponadto SUFFIX NUMERU zmieniamy np z 2017 na 2018

2) Dotychczas wystawione dokumenty możemy ukryć na listach za pomocą filtu ustawiając pokazywanie tylko aktywnych dokumentów np z zkresu dat : 2018-01-01 do 2018-12-31 - zmiany dokonujemy bezpośrednio na liście dokumentów danego typu poprzez konfigurację opcji OKRES (lewy górny róg listy).Jeśli praca w nowym roku będzie rozpoczęta w nowym magazynie wykonujemy następujące czynności :

1)W konfiguracji dokumentów (KONFIGURACJA/DOKUMENTY ORAZ DOKUMENTY CZ.2 ) należy dostosować SUFFIX do wymaganej wartości czyli 2018 zamiast 2017 - nowa baza ma domyślnie ustawione kolejne numery dokumentów na "1".

Procedura związna z tworzeniem nowego magazunu i konwersją danych z dotychczasowej bazy jest opisana szczegółowo w instrukcji wykonania remanentu dostępnej na naszej stronie www.W najnowszej wersji 2017 w menu Konfiguracja/ Numeracja dokumentów znajduje się funkcja umożliwiająca automatyczną zmianę w polach SUFFIX na wartość "/2018" oraz liczników dokumentów na wartość "1"


CZYNNOŚCI WYKONYWANE W PROGRAMIE FS-KSIĘGA NA PRZEŁOMIE ROKU.


Przełom roku w programie FS-Księga wiąże się tylko ze zmianą w konfiguracji bieżącego roku obliczeniowego z 2017 na 2018 - zmiany dokonujemy wchodząc w menu KONFIGURACJA/USTAWIENIA
CZYNNOŚCI WYKONYWANE W PROGRAMIE FS-TRANSLATOR NA PRZEŁOMIE ROKU.


Przełom roku w programie FS-Translator wiąże się tylko ze zmianą w konfiguracji programu następnego proponowanego numeru zlecenia na 1, zmianą dopisku (jeśli był stosowany) z 2017 na 2018 oraz zmianą zakresu dat pokazywanych zleceń na liście (ma to znaczenie przy wydrukach) na daty od 2018-01-01 do 2018-12-31 - nie ma to oczywiście wpływu na zarejestrowane do tej pory zlecenia, które pozostają w bazie ale będą zafiltrowane (ukryte) - zmiany dokonujemy w menu Administracja/Parametry konfiguracyjne.