Rozdział 5

Moduł FS-Serwis SQL

SolidneProgramy.pl

FS-Faktura SQL                     FS-Faktura SQL                     FS-Faktura SQL

Zobacz prezentację filmową

FS-Serwis SQL

W związku ze stałą rozbudową aplikacji, zrzuty ekranu przedstawione w dokumentacji mają charakter poglądowy i mogą się różnić
od ich wyglądu w bieżącej wersji programu z zakresie opisów klawiszy, rozmieszczenia pól i dostępnych opcji.