Rozdział 15

Program FS-Rejestrator SQL

SolidneProgramy.pl

FS-Rejestrator SQL                     FS-Rejestrator SQL                     FS-Rejestrator SQL


FS-Rejestrator SQL

W związku ze stałą rozbudową aplikacji, zrzuty ekranu przedstawione w dokumentacji mają charakter poglądowy i mogą się różnić
od ich wyglądu w bieżącej wersji programu z zakresie opisów klawiszy, rozmieszczenia pól i dostępnych opcji.