Rozdział 13

Program FS-Gastro SQL

SolidneProgramy.pl

FS-Gastro  SQL                     FS-Gastro  SQL                     FS-Gastro  SQL


FS-Gastro  SQL

W związku ze stałą rozbudową aplikacji, zrzuty ekranu przedstawione w dokumentacji mają charakter poglądowy i mogą się różnić
od ich wyglądu w bieżącej wersji programu z zakresie opisów klawiszy, rozmieszczenia pól i dostępnych opcji.