Rozdział 12

Program FS-Księga SQL

SolidneProgramy.pl

FS-Księga SQL                     FS-Księga SQL                     FS-Księga SQL


FS-Księga SQL

W związku ze stałą rozbudową aplikacji, zrzuty ekranu przedstawione w dokumentacji mają charakter poglądowy i mogą się różnić
od ich wyglądu w bieżącej wersji programu z zakresie opisów klawiszy, rozmieszczenia pól i dostępnych opcji.