SolidneProgramy.pl

Kartoteki klientów.

Dane klientów program gromadzi w kartotekach. Są one dostępne z poziomu menu głównego w opcji Kartoteki.


Kartoteki kontrahentów