SolidneProgramy.pl

Kartoteki klientów.

Dane klientów wraz z przypisanymi im numerami kart program gromadzi w kartotekach. Są one dostępne z poziomu menu głównego w opcji Kartoteki.


Kartoteki kontrahentów