SolidneProgramy.pl

FS-Sezam SQL - konfiguracja programu

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy dokonać ustawień konfiguracyjnych zgodnych z ustaleniami dotyczącymi sposobu naliczania punktów oraz stosowanych przeliczników.Konfiguracja programu