SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Transfer SQL / wysyłanie wiadomości SMS do klientów


FS-Transfer SQL wysyłanie wiadomości SMS

W module FS-Transfer SQL istnieje możliwość wysłania wiadomości SMS do klientów. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem usług świadczonych przez platformę SMSAPI.pl. Użytwnik chcący skorzystać z możliwości wysyłania wiadomości SMS tą metodą powinien założyć swoje konto na wymienionej wyżej platformie i doładować je odpowiednią kwotą przeznaczoną na realizację wysyłki. W programie niezbędne jest skonfigurowanie dostępu do założonego konta oraz określenie podstawowych parametrów takich jak: typ wiadomości, treść, nadawca itp.
Ponadto niezbędne jest ustawienie w konfiguracji wiadomości parametrów konta e-mail ponieważ komunikacja z platformą SMSApi.pl jest wykonywana poprzez interfejs EmailToSMS. Wysłanie wiadomości może być zrealizowane zarówno do pojedynczych odbiorców jak i do grup kontrahentów. Wiadomość można wysłać z menu "Administracja/ Modułu dodatkowe/ FS-Transfer SQL/ Wyślij wiadomość SMS" lub z listy kontrahentów klawiszem "Wyślij SMS".

FS-Transfer wysyłanie wiadomości SMS

Za pośrednictwem platformy SMSApi.pl można wysyłać proste wiadomości ECO - nadawcą jest losowy numer komórkowy, lub wiadomości PRO - ze zdefiniowanym przez użytkownika nadawcą. Nadawca wiadomości ustawiony w programie musi przejść pozytywną weryfikację na koncie użytkownika w systemie SMSApi.pl aby mógł zostać użyty. W realizacji wysyłki SMS mają zastosowanie wszystkie bieżące wymagane parametry i ograniczenia platformy określone w regulaminie świadczenia usług przez platformę SMSAPI.pl.