SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Transfer SQL / import zamówienia ze sklepu internetowego

Dane zamówienia ze sklepu internetowego wyeksportowane do pliku wymiany w odpowiednim formacie mogą zostać zaimportowane do programu FS-Faktura SQL za pomocą modułu FS-Transfer SQL. Pobrane dane mogą posłużyć do automatycznego wygenerowania dowolnego dokumentu sprzedaży lub magazynowego. W celu wykonania importu po aktywowaniu modułu FS-Tranfer SQL wybieramy z menu opcję Moduły Dodatkowe/ FS-Transfer SQL/ Import zamówienia ze sklepu internetowego. Otworzy się formularz, który pozwala na pobranie pliku z zamówieniem.

FS-Transfer import zamówienia