SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Transfer SQL / export towarów do sklepu internetowego

Za pomocą modułu FS-Transfer SQL możemy wyeksportować towary z bazy programu FS-Faktura SQL do pliku wymiany, który może być z kolei pobrany przez aplikację sklepu internetowego w celu dodania tych towarów do swojej bazy. Po aktywowaniu modułu, funkcja ta będzie dostępna w menu aplikacji FS-Faktura SQL/ Moduły dodatkowe/ FS-Transfer SQL / Export towarów do sklepu intenetowego. Po wybraniu opcji eksportu aplikacja umożliwia wybranie grupy towarów do wyeksportowania oraz określenie poziomu rabatu. Pozostawienie pustych pól spowoduje, że wyeksportowanie całej bazy w cenach kartotekowych. Komunikat wygenerowany po zakończeniu zapisu poinformuje o lokalizacji pliku z wyeksportowanymi danymi.

FS-Transfer parametry

FS-Transfer export towarów