SolidneProgramy.pl

FS-Transfer SQL - wstęp

Moduł FS-Transfer SQL jest modułem dodatkowym aplikacji FS-Faktura SQL służącym do wymiany danych ze sklepem internetowym. Nie posiada on osobnego instalatora. Jego aktywacji dokonuje się z poziomu aplikacji bazowej FS-FakturaSQL a opcje z nim związane pojawiają się jako dodatkowe funkcje w menu programu.Przygotowanie do pracy

Program po zakupie należy zainstalować z dostarczonego nośnika lub instalatora pobranego drogą elektroniczną (patrz pkt 3.1) a następnie zakupioną licencję autoryzować na stronie producenta (patrz pkt. 1.3) - otrzymany po autoryzacji IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI należy wprowadzić do programu zgodnie z opisem w punkcie 3.2