SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Import SQL / export rejestrów VAT do księgowości.

Moduł FS-Import SQL umożliwia wyeksportowanie danych z rejestrów VAT sprzedaży i zakupu do programów księgowych w formacie XML/Optima, EPP/Insert oraz CSV.

Funkcja exportu danych jest dostępna w menu Moduły dodatkowe / FS-Import SQL / Export rejestrów VAT księgowości (czerwona strzałka)


Export rejestrów VAT do księgowości

Przed wykonaniem exportu do formatu XML / Optima należy dokonać wstępnej konfiguracji parametrów exportu polegającej na ustawieniu księgowego identyfikatora bazy oraz nazwy rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. W programie, do którego będzie pobierany import należy ustawić idetyczny identyfikator księgowy w przeciwnym wypadku import nie będzie możliwy.

Funkcja jest dostępna w menu Format XML/ Optima / Konfiguracja exportu / Konfiguracja parametrów exportu (niebieska strzałka)

W menu Export rejestrów VAT do księgowości znajduje się również funkcja Wybór serii dokumentów podlegających exportowi - tu można wskazać serie dokumentów, które będą brane pod uwagę podczas generowania exportu (zielona strzałka).

Po wskazaniu funkcji w wybranym formacie program poprosi o wskazanie zakresu dat do exportu dokumentów i wyświetli komunikat z lokalizacją pliku zawierającego wyeksportowane dane.Przykłady plików z rejestrem VAT wyexportowanych w dostępnych formatach : 

1) XML Optima

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie XML Optima

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie XML Optima

 

2) EPP Insert

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie EPP Insert

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie EPP Insert

 

3) CSV Uniwersalny 

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie CSV

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie CSV

 

4) Rejestry VAT w PDF do weryfikacji poprawności importu 

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie PDF

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie PDF