SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Import SQL / export danych dokumentu do pliku wymiany

Moduł FS-Import SQL umożliwia wyeksportowanie danych dokumentów do zewnętrznych plików wymiany.

W celu wyeksportowania danych dokumentu wybieramy z menu Moduły dodatkowe opcję / Export danych z dokumenut do pliku, spowoduje to otworzenie się listy dokumentów gdzie po odnalezieniu dokumentu, który ma zostać wyeksportowany wybieramy klawisz OPCJE DODATKOWE a następnie WYEKSPORTOWANIE DANYCH DO PLIKU. Dane wskazanego dokumentu zostaną zapisane w lokalizacji wskazanej komunikatem.


expot dokumentu do pliku