SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Import SQL / import dokumentu z pliku wymiany

Moduł FS-Import SQL umożliwia pobieranie danych dokumentów dostarczonych elektronicznie w formie plików wymiany.

import dokumentu z pliku

W celu zaimportowania danych wybieramy z menu Moduły dodatkowe opcję / Import danych z pliku, następnie na formularzu wybieramy klawisz POBIERZ DANE Z PLIKU i wskazujemy plik do zaimportowania wykorzystując okno eksploracji zawartości dysku, które zostanie uaktywnione. Importując dane możemy wskazać format importu (jeden ze zdefiniowanych na liście), sposób identyfikacji towaru (kod, kod kreskowy), oraz określić czy ceny mają zostać pobrane z dokumentu czy pozostawione z kartoteki. W przypadku pobierania cen z dokumentu dodatkowo możemy wybrać ceny wg których dokument zostanie przeliczony (ceny netto lub brutto). Po pobranym zaimportowaniu danych z pliku zobaczymy numer dokumentu pobranego, jego datę oraz dane kontrahenta. Odnalezione wg wybranego identyfikatora towary zostaną dodane do edytora i będzie można standardowo zakończyć dokument, którego utworzenie wybrano poprzez wskazanie typu dokumentu z rozwijanej listy.

Moduł umożliwia import danych w formacie własnym oraz z standardzie EDI++ (tworzenie dokumentów PZ). Import danych w tym formacie daje możliwość automatycznego tworzenia kartotek towarów jeśli na magazynie nie będzie pozycji o szukanym kodzie. Cena sprzedaży towaru dodanego do dokumentu może być obliczana jako procentowy narzut ustalony na formularzu w stosunku do ceny zakupu lub jako standardowa cena katalogowa przesłana w pliku. Standardowo do tworzenia nazwy kartoteki program pobiera dane przesyłane w pliku w polu nazwa - natomiast opcjonalnie można wybrać tworzenie nazwy towaru z pola opisu.