SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Import SQL / odczyt danych z pamięci kolektora

Dane towarów zapisane w pamięci kolektora poprzez opcję SKANOWANIE można odczytać do programu FS-Faktura SQL za pośrednictewem modułu FS-Import SQL i z tych danych stworzych dowolny dokument magazynowy lub sprzedażowy.

Odczyt danych z kolektora

W celu odczytania danych do kolektora ARGOX na koletorze wybieramy TRANSMICJA / WYSYŁANIE natomiast w programie FS-Faktura SQL wybieramy z menu głównego opcję : Moduły dodatkowe/ FS-Import SQL/ Odczyt danych z pamięci kolektora i oczekujemy na pokazanie się na wyświetlaczu urządzenia komunikatu informującego za zakończeniu transmisji. Jeśli informacja taka nie pojawi się w ciągu kilkunastu sekund możemy w programie wybrać opcję ponowienie komunikacji z urządzeniem. Po poprawnym zakończeniu odczytu przesłane z kolektora zostaną zapisane na komputerze w pliku wymiany i będzie możliwość stworzenia za ich pomocą dowolnego dokumentu.

Odczyt danych z kolektora
Na formularzu importu wybieramy typ dokumentu, który chcemy stworzyć, naciskamy klawisz POBIERZ DANE Z KOLEKTORA i czekamy na zakończenie przetwarzania. W edytorze pojawią się towary rozpoznane za pomocą kodów kreskowych przesłanych z kolektora. Po tej czynności możemy przystąpić do standardowego zapisania dokumenty w bazie programu FS-Faktura SQL.