SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Import SQL / zapis towarów do pamięci kolektora

Za pomocą modułu FS-Import SQL możemy zapisać dane towarów z bazy danych aplikacji FS-Faktura SQL do pamięci kolektra. Dzięki temu podczas dokonywania skanowania produktów nie będą one anonimowe ale po zidentyfikowaniu przez kod kreskowy na wyświetlaczu kolektora wyświertlona zostanie nazwa skanowanego produktu.

Zapis towarów do pamięci kolektora

W celu zapisania bazy towarów do kolektora ARGOX na koletorze wybieramy TRANSMICJA / ODBIERANIE natomiast w programie FS-Faktura SQL wybieramy z menu głównego opcję : Moduły dodatkowe/ FS-Import SQL/ Zapis towarów do kolektra danych i oczekujemy na pokazanie się na wyświetlaczu urządzenia komunikatu informującego za zakończeniu transmisji. Jeśli informacja taka nie pojawi się w ciągu kilkunastu sekund możemy w programie wybrać opcję ponowienie komunikacji z urządzeniem. Po poprawnym zakończeniu zapisu informacja o towarach znajdujących się w bazie danych programu będzie dostępa na urządzeniu.