SolidneProgramy.pl

Moduł FS-Import SQL / konfiguracja kolektorów danych

Moduł FS-Import SQL umożliwia współpracę programu FS-Faktura SQL z kolektorami danych posiadającymi wgrany program obsługi z firmy Koncept-L. Obsługiwane modele to m.in : CIPHERLAB CPT711, CIPHERLAB CPT800x, CIPHERLAB 8300, ARGOX-PT20, ARGOX-PA20. Po aktywacji modułu FS-Import konfigurujemy współpracujący kolektor wybierając z menu główngo aplikacji FS-Faktura SQL zakładkę Moduły dodatkowe/ FS-Import SQL/ Konfiguracja kolektorów danych. Na formularzu konfiguracji wybieramy typ obsługiwanego kolektora. Domyślnie kolektory są podłączane do portu USB w komputerze - taki typ komunikacji należy również ustawić w menu kolektora.

Konfiguracja kolektora

Do współpracy z programem wymagane są sterowniki dostarczane przez dystrybutora sprzętu (można je pobrać bezpłatnie ze strony www firmy Koncept-L).

Pliki : 232_read.exe, dlookup.exe oraz koncept.ini przeznaczone do wybranego modelu połączanego urządzenia należy wkopiować do folderu w którym jest zainstalowana aplikacja FS-Faktura SQL podkatalog EXPIMP.
Wybrane najważniejsze opcje dostępne na kolektorze danych ARGOX.


Konfiguracja rodzaju interfejsu komunikacji dla kolektora danych ARGOX :
- Narzędzia/ Komunikacja / Interfejs [USB]


Skanowanie danych :
-Skanowanie / Kod ilość (pozostałe opcje nie są używane w FS-Faktura SQL)

Podgląd danych na kolektorze :
- Narzędzia / Podgląd /Dane - dane zapisane podczas skanowania
- Narzędzia / Podgląd /Baza - dane towarów przesłane z programu FS-Faktura SQL

Programowanie towarów na kolektorze :
- Transmisja / Odbieranie


Przesyłanie zeskanowanych danych do programu FS-Faktura SQL :
- Transmisja / Wysyłanie