SolidneProgramy.pl

FS-Import SQL - wstęp

Moduł FS-Import SQL jest modułem dodatkowym aplikacji FS-Faktura SQL służącym do elektronicznej wymiany danych z innymi systemami oraz współpracy z kolektorami (inwentaryzatorami). Nie posiada on osobnego instalatora. Jego aktywacji dokonuje się z poziomu aplikacji bazowej FS-FakturaSQL a opcje z nim związane pojawiają się jako dodatkowe funkcje w menu programu. Program współpracuje z kolektorami z oprogramowaniem wewnętrznym (Koncept-L).Przygotowanie do pracy

Program po zakupie należy zainstalować z dostarczonego nośnika lub instalatora pobranego drogą elektroniczną (patrz pkt 3.1) a następnie zakupioną licencję autoryzować na stronie producenta (patrz pkt. 1.3) - otrzymany po autoryzacji IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI należy wprowadzić do programu zgodnie z opisem w punkcie 3.2

Do katalogu, w którym jest zainstalowany program FS-Faktura SQL należy wkopiować katalog EXPIMP zawierający sterowniki niezbędne do komunikacji z kolektorem.

Sterowniki do komunikacji z kolektorami z programem wewnętrznym (Koncept-L) -> pobierz>>