SolidneProgramy.pl

Wysyłanie wiadomości SMS do klientów


FS-Serwis SQL wysyłanie wiadomości SMS

W programie FS-Serwis SQL istnieje możliwość wysłania wiadomości SMS do klientów. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem usług świadczonych przez platformę SMSAPI.pl. Użytwnik chcący skorzystać z możliwości wysyłania wiadomości SMS tą metodą powinien założyć swoje konto na wymienionej wyżej platformie i doładować je odpowiednią kwotą przeznaczoną na realizację wysyłki. W programie niezbędne jest skonfigurowanie dostępu do założonego konta oraz określenie podstawowych parametrów takich jak: typ wiadomości, treść, nadawca itp.
Ponadto niezbędne jest ustawienie w konfiguracji wiadomości parametrów konta e-mail ponieważ komunikacja z platformą SMSApi.pl jest wykonywana poprzez interfejs EmailToSMS. Wysłanie wiadomości może być zrealizowane zarówno do pojedynczych odbiorców jak i do grup kontrahentów. Wiadomość można wysłać z listy zarejestrowanych napraw lub z listy kontrahentów klawiszem "Wyślij SMS".

FS-Serwis SQL wysyłanie wiadomości SMS

Za pośrednictwem platformy SMSApi.pl można wysyłać proste wiadomości ECO - nadawcą jest losowy numer komórkowy, lub wiadomości PRO - ze zdefiniowanym przez użytkownika nadawcą. Nadawca wiadomości ustawiony w programie musi przejść pozytywną weryfikację na koncie użytkownika w systemie SMSApi.pl aby mógł zostać użyty. W realizacji wysyłki SMS mają zastosowanie wszystkie bieżące wymagane parametry i ograniczenia platformy określone w regulaminie świadczenia usług przez platformę SMSAPI.pl.