SolidneProgramy.pl

Rozliczenie i zamknięcie naprawy

Po wejściu na listę zarejestrowanych napraw możemy go poprawić np w celu zmiany jego statusu, który informuje o stanie realizacji naprawy.

Rozliczenie naprawy

Każde zlecenie może mieć przypisany jeden z 8 dostępnych statusów.

  • [1-Otwarta] Nowa naprawa;
  • [2-Otwarta] Naprawa rozpoczęta;
  • [3-Oczekująca] Serwis zewnętrzny;
  • [4-Oczekująca] Oczekuje na części;
  • [5-Gotowa] Naprawa niewykonana - sprzęt gotowy do odbioru;
  • [6-Gotowa] Naprawa ukończona - sprzęt gotowy do odbioru;
  • [7-Zamknięta] Naprawa niewykonana - sprzęt odebrany;
  • [8-Zamknięta] Naprawa ukończona - sprzęt odebrany

Po zmianie statusu na "Gotowa" oraz "Zamknięta" data i godzina wykonania czynności jest rejestrowana automatycznie. Po zamknięciu zlecenia naprawy i zapisaniu zmian dokonując wydruku zlecenia z listy zleceń otrzymamy dokument będącym protokołem potwierdzającym wykonanie naprawy. W odróżnieniu od potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy będą na nim wydrukowane również informacje dotyczące wykonanej naprawy (opis, kwota naprawy, udzielona gwarancja).