SolidneProgramy.pl

Kartoteki sprzętów, klientów, grup.

Dane naprawianych urządzeń oraz klientów program gromadzi w kartotekach. Mogą one być zakładane niezależnie po wywołaniu z menu głównego opcji Kartoteki lub tworzone automatycznie przy zapisie nowego zlecenia naprawy. Po zdefiniowaniu opisów typów sprzetów - kartoteki naprawianych urządzeń można grupować co ułatwi ich późniejsze filtrowanie na liście.


Kartoteki sprzętów

Lista kartotek urządzeń


Kartoteki klientów

Lista kartotek klientów