SolidneProgramy.pl

FS-Serwis SQL - konfiguracja programu

Przed rozpoczęciem pracy z programem warto przejrzeć ustawienia konfiguracyjne. W konfigurację można wejść opcję Konfiguracja/ Ustawienia programu lub klikając na ikonę graficzną trybika umieszczoną na oknie głównym aplikacji.

Zakładka : "Konfiguracja postawowa"

Zakładka ta służy m.in. do zdefiniowania danych teleadresowych firmy drukowanych na dokumentach oraz wyboru predefiniowanego wzorca opisu dla pól sprzętu (typ serwisu). W tym miejscu określa się również numerację następnych dokumentów wystawianych w programie, następny kod identyfikacyjny dla sprzętu, miejsce wystawienia dokumentu, kolejny numer stanowiska (ważne przy pracy wielostanowiskowej w licencji sieciowej na wspólnej bazi danych) oraz konfiguruje się styl graficzny i kolorystyczny okien aplikacji.

Konfiguracja programu

Zakładka : "Ustawienia wydruków"

W tym miejscu można skonfigurować wg własnych wymagań wzorzec szablonu wydruku dokumentu przyjęcia sprzętu do naprawy. Konfigurację tą można wykonać klikając na klawisz ">" umieszczony obok nazwy szablonu (opcja przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników - osoby nie mające doświadczenia mogą zniszczyć ustawiony format). W celu zabezpieczenia się przed napisaniem wykonanych własnych zmian we wzorcu wydruku podczas instalowania aktualizacji zaleca się ich zapisanie we wzorcu o innej nazwie niż domyślna użyta w programie.


Konfiguracja programu

Zakładka : "Wiadomości email"

Po skonfigurowaniu parametrów dostępu do konta e-mail i ustawieniu szablonu wiadomości dokument przyjęcia zlecenia lub protokół naprawy w PDF będzie można wysyłać do klienta bezpośrednio z programu. Wysyłanie dokumentów odbywa się z poziomu listy zarejestrowanych zleceń po naciśnięciu klawisza "Email z PDF" ) tzw. jedno kliknięcie - bez pośrednictwa zewnętrznych programów pocztowych.


Konfiguracja programu

Rozmiar okien programu"

Po naciśnięciu klawisza "Rozmiar okien programu" wyświetlony zostanie okno umożliwiające zmianę rozmiaru okien aplikacji. Okna mogą pracować w trybie "normalnym" - mniejszym lub w postaci zmaksymalizowanej, która automatycznie dopasowuje się do rozmiaru ekraniu i używanej rodzielczości wyświetlania.


Konfiguracja programu