SolidneProgramy.pl

Kopia do archiwum i odtworzenie danych

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zgromadzonych w bazie danych wykonywanie kopii do archiwum ma bardzo duże znaczenie. Program FS-Faktura SQL dostarcza mechanizm zarówno zapisu do archiwum jak również odtworzenia danych. Funkcje te znajdują się w menu Administracja głównego okna.

Widok przykładowego komunikatu potwierdzającego rozpoczęcie procedury zapisu danych do archiwum dla bazy PostgreSQL przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Archiwizacja

W przypadku używania bazy SQLite komunikat będzie miał nieco inną formę, natomiast z punktu widzenia użytkownika najważniejsza jest informacja o miejscu wykonania kopii. Archiwum zawesze jest tworzone w unikalnych katalogach zbudowanych z daty i godziny wykonania zapisu. Głównym celem wyświetlanego komunikatu jest przekazanie użytkownikowi programu jasno sprecyzowanej informacji gdzie ta kopia zostanie zapisana. Mając na uwadze maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa danych tak stworzoną kopię można dodatkowo zapisać na niezależnym zewnętrznym nośniku (dysk, pendrive itp) wtedy nasze dane będą bezpieczene nawet w przypadku uszkodzenia się dysku głównego komuputera.

Odtworzenie danych z archiwum zawsze należy wykonywać do pustej bazy danych. Po uruchomieniu opcji dearchiwizacji a menu Administracja należy podstępować zgodnie ze wzskazówkami przekazywanymi przez program mającymi na celu wskazanie lokalizacji zapisanego archiwum. Hasło do odtworzenia danych z archiwum : 1111 Należy pamiętać aby plik archiwum przeznaczony do otworzenia w bazie był umieszczony w miarę możliwości prostym katalogu bezpośrednio na dysku C np C:\TEMP, C:\ARCH itp