SolidneProgramy.pl

Raporty

W celu wydrukowania raportu należy z menu głównego programu wybrać RAPORTY i wskazać wybrany raport dostępny w menu lub na rozwijanej liście.

Raporty - lista

W zależności do typu wybranego raportu okno ustawiania parametrów wyświetli dodatkowe opcje do wybrania. Mogą to być np zakres dat, nazwa kontrahenta, dane towaru, grupy, użytkownika itp. Po określeniu żadanych parametrów na formularzu należy nacisnąć klawisz ZATWIERDŹ aby uzyskać wygenerowany raport.