SolidneProgramy.pl

Wersje programu FS-Faktura SQL

Program jest dostępny w dwóch wersjach funkcjonalnych POS oraz PRO.
Dostępność funkcji w każdej z tych wersji przedstawia poniższa tabela.

   

Porównanie dostępnej funkcjonalności wg wersji programu. 


 

POS

PRO

sprzedaż : fakturowanie, paragony

+

+

współpraca z czytnikami kodów kreskowych

+

+

obsługa baz danych typu : SQLite lub PostgreSQL

+

+

automatyczna archiwizacja i dearchiwizacja danych

+

+

obsługa dokumentów kasowych KP, KW

+

+

obsługa dokumentów kasowych finansowych : należności / zobowiązania

+

+

wysyłanie faktur w PDF emailem bezpośrednio z programu

+

+

generowanie raportów i wykresów graficznych o sprzedaży

-

+

współpraca z drukarkami fiskalnymi *

-

+

obsługa stanów magazynowych

-

+

dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW, PW

-

+

rozliczenie magazynu wg zasady FIFO

-

+

możliwość rozliczania magazynu wg daty ważności

-

+

obsługa lojalnościowych kart stałego klienta

-

+

obsługa kuponów rabatowych

-

+

obsługa 5 poziomów cen

-

+

* aplikacja współpracuje z drukarkami fiskalnymi takich firm jak :
ELZAB, POSNET, EMAR, INNOVA, TORELL, NOVITUS   -

komunikacja odbywa się poprzez tzw "stary" protokół posnet thermal (drukarka musi ten protokół obsługiwać).


FS-Faktura SQL                     FS-Faktura SQL                     FS-Faktura SQL


 


licencja

jednostanowiskowa                

licencja

wielostanowiskowa

obsługa lokalnych baz SQLite 

(tylko połączenie lokalne)

 +

+

obsługa lokalnych baz PostgreSQL

(połączenie localhost)

+

+

obsługa dostępu do zdalnych baz danych PostreSQL

(dedykowany serwer, hosting klasyczny lub w tzw. chmurze)

 -


+

 

możliwość instalacji na więcej niż jednym komputerze

 -

+

równoległa praca na wspólnej bazie danych typu PostgreSQL

 -

+

ilość stanowisk równolegle pracujących na jednej wspólnej bazie danych typu PostgreSQL  

tylko 1 stanowisko

 

od 1 do 10 stanowisk

(ilość stanowisk równolegle pracujących na jednej wspólnej bazie danych jest zależna również od parametrów i ograniczeń samej bazy, która zostanie wybrana)

ilość instalacji programu możliwych do wykonania w obrębie firmy która zakupiła licencję na program

tylko na 1 stanowisku - na 1 komputerze

 

na dowolnej ilości komputerów w obrębie danej firmy (jedna wpółdzielna baza max 10 komp. + ewentualne inne ograniczenia wynikające  z parametrów połączonej bazy danych)