SolidneProgramy.pl

Wykresy graficzne

Wersja PRO programu FS-Faktura SQL daje możliwość wygenerowania wielu zaawansowanych wykresów graficznych umożliwiających szeroką analizę zdarzeń zarejestrowanych w programie. Generując każdy wykres można określić podstawowe parametry filtrowania takie jak zakres dat dokumentów podlegających analizie, dane użytkownika wystawiającego dokument, grupę towarów, konkretny wybrany towar, wybranego kontrahenta, rodzaj dokumentów itp.


Generowanie wykresuWykres W01 - sprzedaż z grupowaniem wg godzin

Wykres W02 - sprzedaż z grupowaniem wg dni

Wykres W03 - sprzedaż z grupowaniem wg miesięcy

Wykres W04 - sprzedaż z grupowaniem wg lat

Wykres W05 - sprzedaż z grupowaniem wg grup towarów

Wykres W06 - sprzedaż wg towarów

Wykres W07 - sprzedaż wg kontrahentów

Wykres W08 - sprzedaż wg dni miesiąca