SolidneProgramy.pl

Fiskalizacja dokumentów.

W sekcji "Drukarki fiskalne" można dokonać ustawień dla drukarek współpracujących z programem.
Aplikacja pracuje z drukarkami firm wymienonych w rozwiajanym oknie z nazwą drukarki. Komunikacja odbywa się poprzez tzw.protokół thermal firmy Posnet (tzw. stary protokół) należy pamiętać że podłączana drukarka musi się komunikować z programem właście w tym standardzie. W niektórych drukarkach może to wymagać uaktywnienia odpowieniej opcji przez serwisanta/
Dla drukarek POSNET przewidzino możliwość komunikowania się poprzez sterownik alternatywnym "Thermal OFFLine" - opcję tą można uaktywnić w dolnej części okna.
Sterownik ten ma możliwość dodatkowego zdefiniowania numery kasy, numeru kasjera oraz napisu reklamowego wyświetlanego na wyświetlaczu po zakończonej transkacji.
Standardowo na formularzu konfiguruje się podstawowe parametry komunikacji takie jak : szybkość komunikacji, nr portu COM, kolejność stawek VAT. Dodatkow można ustawić opcję pytania przez każdym zafiskalizowaniem dokumentu, dopuścić możliwość ponownej fiskalizacji w trybie poprawiania oraz zezwolić na poprawianie dokumentów mających status (F) "zafiskalizowany".
Jeśli podczas fiskalizacji dokumentu nastąpiły jakieś nieprzewidziane okoliczności (brak zasilania, koniec papieru, błąd komunikacji itp), które spowodowały, że dokument nie został wydrukowany przez drukarkę fiskalną można ponownie go wysłać do urządzenia poprzez opcję ponownej fiskalizacji dostępną na liście dokumentów sprzedaży pod klawiszem "Opcje dodatkowe"


Konfiguracja programu

Fiskalizacja faktur końcowych.

W przypadku fiskalizacji faktur końcowych program wysyła do drukarki fiskalnej tylko jedną pozycję o nazwie "Rozliczenie zaliczki".
Wartość fiskalizowanej pozycji jest równa kwocie faktury końcowej w danej stawce VAT (kwota jest pomniejszona o wpłaconą zaliczkę). Podczas fiskalizacji takiego dokumentu program wyświetli stosowny komunikat informujący o specjalnym trybie fiskalizacji o treści : Uwaga! Uaktywniono specjalny tryb fiskalizacji faktury końcowej jako "Rozliczenie zaliczki!"