SolidneProgramy.pl

FS-Faktura SQL PRO - obsługa stanów magazynowych (FIFO).

Program FS-Faktura SQL PRO pozwala na obsługę stanów magazynowych wg zasady FIFO. Zakup towarów zarejestrowany np dokumentem PZ, PW, MM+ powoduje zwiększenie stanu magazynowego o taką ilość jaka jest podana na dokumencie. Z kolei pomniejszczenie stanu magazynowego może zostać wykonane dokumentem sprzedaży (faktura, paragon) lub dokumentem magazynowym WZ, RW, MM-. Ilość towaru obecnie posiadaną na stanie magazynowym będącą bilansem ilości przyjętej na magazyn i z niego wydanej możemy zobaczyć na liście towarów oraz na wydruku remanentu. Zasada rozliczenia magazynu wyklucza sprzedaż na stany ujemne towarów. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy przyjmować towaru na stan magazynowy przed sprzedażą przy zakładaniu kartoteki należy wybrać rodzaj USŁUGA.