SolidneProgramy.pl

Programowanie indywidualnych rabatów przypisanych do towarów dla wskazanych kontrahentów.

Funkcja definiowania indywidualnych rabatów jest dostępna na liście towarów i usług - klawisz RABATY.

Rabaty indywidualne

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości rabatów przypisanych do każdego z towaru jednocześnie w kontekście danego kontrahenta. Oznacza to, że można przypisać do wybranych towarów różne rabaty i zdefiniować dodatkowo dla których kontrahentów są one dedykowane. Funkcja pozwala na określenie rabatu procentowego odnoszącego się do ceny kartotekowej lub określenie stałej ceny sprzedaży brutto (program zapyta o jej podanie gdy podczas definiowania rabatu jego wartość pozostanie pusta).

Na samym początku należy wybrać z listy kontrahenta, którego dana konfiguracja będzie dotyczyła. Na oknie definiowania rabatów klikamy w tym celu na klawisz ZMIEŃ KONTRAHENTA a po znalezieniu wybranego odbiorcy na liście, która się wyświetli dokonujemy wyboru za pomocą klawisza WYBIERZ.
Następnie przystępujemy do wybierania z listy poszczególnych towarów (klawisz WYBIERZ na liście towarów i usług) oraz określamy żadany rabat lub cenę. Dany towar/ usługa na liście przypisanej do danego kontrahenta może być użyty tylko jeden raz - w przypadku ponownego wybrania towaru już zdefiniowanego program zasygnalizuje to stosownym komunikatem.

Zobacz prezentację filmową