SolidneProgramy.pl

Definiowanie procedur produkcji

Funkcja definiowania procedur produkcji jest dostępna na liście kartotek towarowych.

Procedura produkcji

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie zestawu półproduktów wchodzących w skład procedury produkcji towaru głównego. Dzięki tak zdefiniowanej procedurze istnieje możliwość automatycznego sprawdzenia czy ilość półproduktów znajdujących się na stanie magazynowym jest wystarczająca do wyprodukowania zadanej ilości produktu głównego jak również można wygenerować automatyczny dokument WZ, który pobierze z magazynu automatycznie obliczone wg procedury ilości półproduktów.


Zobacz prezentację filmową