SolidneProgramy.pl

Sprawdzarka cen

W menu kartoteki programu jest dostępna funkcja sprawdzarki cen towarów.

Sprawdzarka cen

Funkcja ta umożliwia użycie jednego ze stanowisk pracujących w sieci do realizowania funkcji niezależnej samoobsługowej sprawdzarki cen towarów. Towary są identyfikowane w bazie poprzez odczytanie skanerem kodów kreskowych. Podczas oczekiwania na odczyt kodu sprawdzarka może wyświetlać w pętli zdefiniowane graficzne reklamy produktów (pliki graficzne z reklamą o nazwie Reklama1.png - Reklama5.png należy umieścić w podkatalogu KONFIG. Gdy po odczytaniu kodu kreskowego towar zostanie znaleziony w bazie zostanie wyświetlona jego nazwa i cena oraz zdjęcie (jeśli zostało zdefiniowane).