SolidneProgramy.pl

Opakowania zwrotne

Definiując kartotekę towarową istnieje możliwość ustwienia parametru rodzaj na : towar, usługa lub opakowanie. Przypisanie rodzaju kartoteki jest czynnością jednorazową możliwą do wykonania w chwili definiowania kartoteki - nie ma możliwości dokonywania zmian w trybie poprawiania.

Obrót opakowaniami zwrotnymi dokonywany jest zupełnie inaczej niż zwykłych towarów czy też usług. Dokonując sprzedaży lub zwrotu opakowania w edytorze wyświetlana jest informacja o wartości takiej operacji ale pozycja nie jest drukowana w klasyczny sposób na dokumencie. Pozostaje ona zapamiętana w programie do czasu wykonania operacji rozliczenia opakowań zwrotnych (opcja dostępna w menu Administracja). Opakowania sprzedane są wtedy rozchodowywane na ustworzonym automatycznie dokumencie wydania zewnętrznego WZ - natomiast opakowania zwrócone (sprzedaż z ujemną ilością) są przychodowane na stan dokumentem przyjęcia zewnętrznego - PZ.