SolidneProgramy.pl

Wydruk remanentu

W celu sporządzenia wydruku remanentu należy z menu głównego programu wybrać MAGAZYN / Wydruk remanentu

Remanent

Generując remanent można wydrukować wszystkie towary znajdujące się w całej bazie danych lub wskazać jedną konkretną grupę do wydruku. W przypadku wydruku remanentu wg grup - o tym czy dany towar zostanie zakwalifikowany do wydruku decyduje to czy w chwili przyjęcia go na stan magazynowy był przypisany do wybranej grupy towarowej! Uwaga - sama modyfikacja danych grupy na kartotece towaru tuż przed wydrukiem nie spowoduje przydzielenia towaru do wydruku w remanencie wg tego kryterium.

Wydruk remanentu jest zestawieniem towarów będących na stanie magazynowym w chwilii wydruku - podsumowanym wg cen zakupu netto.W podsumowaniu drukowana jest stopka informująca jakiej firmy dotyczy wydruk i na jaki dzień został sporządzony. (w przypadku chęci zmiany daty wydruku należy przed uruchomieniem programu zmienić datę systemową w Windows).

Remanent - wydruk

Standardowo remanent jest agregowany czyli pozycje posiadające takie same nazwy, ceny zakupu i sprzedaży itp są pokazywane w jednej pozycji ze zsumowaną ilością (Opcja ta dotyczy tylko baz PostgreSQL - nie działa na bazach SQLite).