SolidneProgramy.pl

Aktywacja licencji programu

Programy aktywujemy poprzez wprowadzenie do programu IDENTYFIKATORA AUTORYZACJI. (Wykonanie autoryzacji na stronie internetowej producenta w celu otrzymania identyfikatora autoryzacji -> patrz rozdział : 1.3)
IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI należy wprowadzić poprzez opcję Administracja-> Autoryzacja/Aktywacja licencji lub klikając na klawisz AKTYWACJA LICENCJI. Z rozwijanej listy należy wybrać nazwę programu lub modułu, który chcemy aktywować oraz zaznaczyć opcję akceptacji warunków licencji. Po prawidłowym wprowadzaniu autoryzacji program będzie pracował w wersji licencjonowanej godnej z zakupioną wersją programu.

Aktywacja licencji