SolidneProgramy.pl

Pierwsza instalacja

Instalacji programu dokonuje się za pomocą dostarczonego instalatora (z nośnika CD lub dostarczonego elektronicznie). Instalacja przebiega w sposób klasyczny typowy dla instalacji programów pracujących w środowisku Windows. Po prawidłowo wykonanej instalacji na pulpicie będzie widoczna ikona z nazwą zainstalowanego programu za jej pomocą należy uruchamiać program. Większość programów z pakietu FS-System SQL może pracować na dwóch typach baz danych. Są to uproszczona baza jednostanowiskowa SQLite (nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji ani konfiguracji i jest gotowa do użycia od razu po uruchomieniu programu) lub baza PostgreSQL, która wymaga zainstalowania silnika bazy danych lub podania dostępu do serwera ze zdalną bazą danych (opcja dostępna w wersji wielostanowiskowej). Jeśli aplikacja oferuje taką możliwość to wyboru typu bazy danych dokonuje się na oknie startowym aplikacji (okno logowania).

Wybór typu bazy

Załączenie do bazy SQLite

Na oknie startowym programu wybieramy klawisz NOWA BAZA i podajemy nazwę bazy, którą chcemy założyć. Baza zostanie założona w lokalizacji gdzie jest zainstalowany program w podkatalogu SQLITE\+NazwaBazy - gdzie NazwaBazy jest nazwą podaną w oknie dialogowym.

nowa baza Sqlite

Zobacz prezentację filmową pokazującą utworzenie lokalnej bazy SQLite
Instrukcja instalacji lokalnego serwera bazy PostgreSQL zobacz>>

Instalatory lokalnego serwera baz danych PostgreSQL :

32 bit Postgres SQL 32bit - pobierz>>

64 bit Postgres SQL 64bit - pobierz>>


Instalację bazy wykonujemy w sposób standardowy za pomocą kreatora instalacji. Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o wpisanie i potwierdzenie ustalonego hasła dostępu do bazy. Zaleca się użycie hasła standardowego : postgres - wtedy do załączenia się do bazy danych będzie można użyć zdefiniowanego w programie standardowego połączenia o nazwie LOCALHOST. Gdy podczas instalacji zostanie podane inne hasło - parametry zdefinowanego połączenia należy przeedytować wprowadzając takie hasło jakie zostało podane podczas instalacji.


Zobacz prezentację filmową pokazującą krok po kroku instalację silnika bazy PostgreSQL
Załączenie do bazy PostgreSQL

Na oknie startowym programu wybieramy klawisz NOWA BAZA i podajemy parametry dostępu do zainstalowanej bazy. Jeśli baza została już wcześniej zdefiniowana możemy ją wskazać poprzez opcję ZMIEŃ BAZĘ.


nowa baza pgsql

Zobacz prezentację filmową pokazującą załączenie się do stworzonej wcześniej bazy PostgreSQL lokalnej lub na serwerze
Praca na zdalnych bazach PostgreSQL (baza na serwerze)

Wersje sieciowe programów z pakietu FS-System SQL pozwalają na pracę ze zdalną bazą PostgreSQL. (min.wersja 8.3)

Baza taka może być zlokalizowana na dowolnym hostingu obsługującym ten typ baz (klasyczny lub w chmurze).

Usługę rocznego abonamentu na dostęp do zdalnej bazy PosgtreSQL można zamówić tu : złóż zamówienie >>

Podsiadając założoną zdalną bazę danych bazę dokonujemy konfiguracji analogicznie jak w przypadku bazy lokalnej podając znane parametry dostępu do bazy (adres serwera- hosta, nazwę bazy, nazwę użytkownika bazy, hasło oraz numer portu).