SolidneProgramy.pl

Komputer

Minimalne wymagania zapewniające bezproblemową pracę spełni każdy komputer z systemem operacyjnym Windows (obsługiwane wersje są wymienione w podrozdziale System Windows), który będzie posiadał minimalną konfigurację sprzętową niezbędną do prawidłowej pracy zainstalowanej wersji systemu.


System Windows

Do uruchomienia programów niezbędny jest system operacyjny w jednej z wersji: Windows XP, Windows Vista, Windows7 , Windows 8/8.1, Windows 10. Zalecane jest zastosowanie systemu w wersji polskiej.

Zalecenia dotyczące konfiguracji systemu Windows:

  • ustawić czterocyfrowy format roku w dacie (Styl daty krótkiej - ustawić na: "rrrr-MM-dd");
  • pozostawić ok.200 MB wolnego miejsca na dysku niezbędnego do wykonywania kopii danych.


Zmiana formatu daty krótkiej przedstawiona na przykładzie Windows10.

Zmiana formatu daty

Zmiana formatu daty

Zmiana formatu daty

Zmiana formatu daty

Drukarki

Wszystkie programy używają graficznego systemu druku Windows. W związku z tym najlepsze efekty daje stosowanie nowoczesnych drukarek (atramentowe, laserowe). Bardzo popularne do niedawna drukarki igłowe mogą być stosowane ale zaleca się dokonania sprawdzenia w wersji demonstracyjnej czy poradzą sobie z wydrukiem w trybie graficznym. Drukarkę należy zainstalować w systemie Windows oraz ustawić jako domyślną.

Sterowniki urządzeń współpracujących

Niektóre programy z pakietu FS-System SQL współpracują z urządzeniami wymagającymi instalacji w systemie niezależnych sterowników umożliwiających ich prawidłowe działanie np drukarki fiskalne, kolektory danych, drukarki etykiety. Aby takie urządzenia współpracowały prawidłowo z aplikacją należy wykonać instalację i konfigurację niezbędnych sterowników dostarczonych przez ich producentów.