SolidneProgramy.pl

FS-JPK SQL - Generowanie JPK-VAT

W celu wygenerowania gotowego pliku JPK w formacie XML należy na głównym oknie wskazać przygotowany wcześniej plik i nacisnąć klawisz "Generuj JPK". Plik zostanie zapisany we wskazanej w komunikacie lokalizacji. Orzymany w ten sposób plik należy podpisać podpisem elektronicznym i wysłać do urzędu przeznaczoną do tego celu aplikacją. Można do tego celu użyć udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 dostępnej tu:


Poniżej link do pobrania instalatora i dokumentacji aplikacji Klient JPK 2.0

SolidneProgramy.pl