SolidneProgramy.pl

FS-JPK SQL - konfiguracja danych programu

Kilkając z poziomu głównego okna aplikacji na klawisz KONFIGURACJA otworzy się formularz pozwalający dokonać ustawienia podstawowych parametrów konfiguracyjnych programu (m.in. danych teleadresowych firmy, danych urzędu skarbowego, domyślnej waluty oraz autoryzacji licencji). Wygląd okna konfiguracji przedstawia poniższy zrzut ekranu :


Konfiguracja aplikacji