SolidneProgramy.pl

Jednolity plik kontrolny (JPK) - informacje ogólne
Zobacz prezentację filmową


Strona Ministerstwa Finansów z pytaniami i odpowiedziami na temat JPK Pytania i odpowiedzi - zobacz>>

Wersje struktur logicznych JPK Ministerstwo Finansów opublikowało w marcu 2016 Wersje struktur logicznych - zobacz>>

Specyfikację interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów Specyfikację interfejsów usług JPK - zobacz>>

Dodatkowe informacje na temat JPK (biznes.gov.pl) biznes.gov.pl - info JPK - zobacz>>Email w sprawie obowiązku wysyłania JPK od Ministerstwa Finansów

SolidneProgramy.pl
SolidneProgramy.pl
SolidneProgramy.pl
SolidneProgramy.pl