SolidneProgramy.pl

Rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Po odczycie karty identyfikującej pracownika system dokonuje zapisu do bazy zdarzenia rozpoczęcia pracy lub jeśli dany pracownik posiada otwartą zmianę zdarzenia jej zakończenia. W bazie są zapisywane informacje o dokładnej dacie i godzinie oraz dniu tygodnia. Przy zakończeniu pracy obliczany jest łączny czas pracy w danym dniu od chwili rozpoczęcia zmiany.


Lista zdarzeń