SolidneProgramy.pl

Kartoteki pracowników.

W menu programu dostępna jest lista kartotek pracowników. Zawiera ona podstawowe informacje o pracownikach oraz skojarzony z tymi danymi numer karty identyfikacyjnej przeznaczonej do rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy.


Lista pracowników