SolidneProgramy.pl

FS-Parking SQL - konfiguracja programu

Program można w dużym zakresie konfigurować m.in. stawki za każdą rozpoczętą godzinę lub dobę postoju w dwóch kategoriach.

Opłaty parkingowe mogą być naliczane wg jednego z dwóch dostępnych algorytmów - wybory algorytmu dokonuje się w konfiguracji.


Działanie algorytmu nr 1 jest następujące:
Opłata za pierwsze 6 godzin postoju jest naliczana wg ustawionej stawki godzinowej w ramach kategorii A lub B.
Po przekroczeniu 6 godzin obowiązuje opłata za pierwszą dobę a po przekroczeniu kolejnych dób opłata wzrasta w parametrów ustawionych w konfiguracji
za kolejne doby.


Działanie algorytmu nr 2 jest następujące:
Opłata jest naliczana za każdą roczpoczętą godzinę postoju w ramach kategorii A lub B wg stawki godzinowej ustawionej w konfiguracji.
Po przekroczeniu 1 doby obowiązuje opłata za 1 dobę + za kolejne godziny rozpoczętej doby wg ceny za godzinę. Algortym obliczeń można przedstawić następująco : kwota do zapłaty = (ilość pełnych dób x cena za jedną dobę) + (pozostała ilość godzin x cena za jedną godzinę)

Dodatkowo w konfiguracji istnieje możliwość zdefiniowania tzw. opóźnień powodujących celowe przciąganie czasu rozpoczęcia naliczania opłaty np wg kolejnej godziny.


Konfiguracja

Wydruki kwitów parkingowych

Program standardowo generuje kwity pakingowe na papierze o szerokości 80mm można więc do wydruku zastosować dowolną niefiskalną drukarkę paragonową, która posiada swój sterownik i można ją zainstalować i ustawić jako domyślną w systemie Windows np drukarka EVE