SolidneProgramy.pl

Lista zdarzeń parkingowych

Wszystkie zdarzenia parkingowe są rejestrowane na widocznej na oknie głównym liście. Mogą być one filtrowane wg statusu : rozliczone, nierozliczone oraz daty zdarzenia.

Lista zdarzeń parkingowych

Lista dostępnych zdarzeń odświeża się automatycznie po zarejestrowaniu kolejnego wjazdu lub wyjazdu.