SolidneProgramy.pl

Rejestrowanie zdarzenia wyjazdu z parkingu.

Wyjazd z parkingu jest rejestrowany poprzez naciśnięcie dedykowanego do tego celu klawisza znajdującego się na głównym panelu programu. Po odczytaniu w pojawiającym się oknie dialogowym kodu kreskowego z kwitu parkingowego nastąpi odnalezienie w bazie zdarzenia wjazdu i wyliczenie kwoty do zapłaty oraz wydruk potwierdzenia.


Wyjazd z parking

Wydruk potwierdzenia rozliczenia parkingowego.
Rozliczenie