SolidneProgramy.pl

Wystawienie dokumentu

Wystawianie dokumentów sprzedaży w programie FS-Faktura SQL odbywa się w edytorze dostępnym w głównym oknie programu. Wybierając poszczególne zakładki ustala się rodzaj dokumentu, daty, towary lub usługi, dane kontrahenta, niezbędne komentarze itp. Na końcu aby dokument został zapisany do bazy używamy klawisza z obrazkiem dyskietki z górnego paska narzędziowego lub klawisza ZAPISZ DOKUMENT dostępnego w dolnej cześci edytora.


Okno startowe edytora - tu dokonujemy wyboru jaki dokument chcemy stworzyć. Możemy też wejść na listę wystawionych już dokumentów (klawisze po prawej stronie).

Edytor - START

Zakładka - finanse, w tym miejscu możemy sterować tworzeniem się powiązanych dokumentów finansowych (KP, KW, Należność, Zobowiązanie)

Edytor - Finanse

Zakładka - towary, w tym miejscu dodajemy towary do tworzonego dokumentu. Towary mogą być wyszukiwane po nazwie, kodzie, kodzie kreskowym lub wybierane z listy.

Edytor - Towary

Zakładka - kontrahenci, tu możemy odnaleźć kartotekę kontrahenta po nazwie, numerze karty klienta lub wybrać go z listy. Istnieje też możliwość zdefiniowania danych nowego klienta i późniejsze jego automatyczne zapisanie do bazy.

Edytor - Kontrahenci

Zakładka - komentarze, to miejsce gdzie możemy wpisać dodatkowe informacje drukowane na dokumencie.

Edytor - Komentarze

Zakładka - nr dok,daty,forma płatności - tu możemy zmienić formę płatności oraz daty dokumentu.

Edytor - Daty

Zakładka - obliczenie reszty - ostatnie opcjonalne okno wyświetlane przy zapisie dokumentu ułatwiające obliczenie reszty do wydania.

Edytor - Reszta

Wyświetlanie zdjęć produktów w edytorze

Pracując w oknie zmaksymalizowanym w edytorze jest dostatecznie dużo miejsca aby wyświetlić zdjęcie produktu zdefiniowane w jego karotece. Wpływa to bardzo pozytywnie na poprawienie estetyki i pozwala na łatwiejsze odnalezienie szukanego towaru przez sprzedawców.

Zdjęcia towarów - Edytor

Wydruk faktury

Standardowo dokumenty są drukowane na formacie A4 (zwykłe drukarki atramentowe lub laserowe)

Wydruk faktury A4

Program umożliwia wydruk faktur/paragonów na niefiskalnych termicznych drukarkach paragonowych (papier o szerokości 80 mm).

Wydruk faktury 80mm