SolidneProgramy.pl

Wersje programu FS-Gastro SQL

Program FS-Gastro SQL w zakresie związanym z fakturowaniem oraz obsługą magazynu realizuje wszystkie opcje dokładnie tak jak aplikacja FS-Faktura SQL PRO. Dodatkowo posiada zintegrowany dotykowy panel sprzedaży umożliwiający przyporzadkowanie towarów lub zestawu (do 10 produktów) do danego klawisza. Na panelu znajduje się 20 definiowalnych klawiszy przypisanych do 10 niezależnych grup. Do każdego klawisza można przypisać zdjęcie, opis, ustawić czy ma być widoczny oraz określić po kodzie towarowym które produkty oraz w jakiej ilości mają zostać sprzedane po jego wciśnięciu. Na panelu dotykowym można również dokonywać sprzedaży poprzez bezpośrednie wskazanie towaru poprzez jego kod lub kod kreskowy. Istnieje również możlwość wcześniejszej zmiany ceny przypisane do karoteki. Służą do tego klawisze umieszczone w dolnej części ekranu oraz klawiatura dotykowa.


Panel dotykowy ze zdefiniowanymi klawiszami szybkiego dostępu

Panel dotykowy

Konfiguracja klawiszy

Konfiguracja klawiszy

Zakończenie paragonu i obliczenie reszty

Zakończenie paragonu obliczenie reszty