SolidneProgramy.pl

FS-Gastro SQL - wstęp

Program FS-Gastro SQL jest aplikacją realizującą funkcje programu fakturująco-magazynowego ze zintegrowanym modułem obsługi sprzedaży za pomocą panelu dotykowego. Funkcje realizowane przez program w zakresie gospodarki magazynowej oraz fakturowania są adekwatne do funkcjonalności FS-Faktura SQL PRO. Zaimplementowany moduł sprzedaży poprzez panel dotykowy pozwala rozszerzyć zakres zastosowań do branży gastronomicznej gdzie tego typu rozwiązanie wpływa na szybkość i ergonomię pracy.


Zobacz prezentację filmową

Bazy danych

Program może współpracować zarówno z lokalnymi bazami danych SQLite jak również z bazami PostgreSQL (lokalnie, sieciowo lub zdalnie gdy baza jest umieszczona na serwerze). Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania bazy danych znajdą Państwo w instrukcji w punkcie 3.1.Przygotowanie do pracy

Program po zakupie należy zainstalować z dostarczonego nośnika lub instalatora pobranego drogą elektroniczną (patrz pkt 3.1) a następnie zakupioną licencję autoryzować na stronie producenta (patrz pkt. 1.3) - otrzymany po autoryzacji IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI należy wprowadzić do programu zgodnie z opisem w punkcie 3.2 Skrócona instrukcja "krok po kroku" opisująca proces instalacji, aktywacji wraz z podłączeniem do zdalnej bazy PostgreSQL jest opisana w pkt 3.3 (opis w oparciu o aplikację FS-Faktura SQL).

FS-Faktura SQL